Overenskomst for flyvende i Bornholmerflyet.dk / DAT – faktaboks

Vi kan konstatere, at fagbevægelsen i forbindelse med Folkemødet har valgt at fokusere på overenskomstforhold for de flyvende i Bornholmerflyet.dk / DAT.

Vi kan også konstatere, at der i den forbindelse bliver spundet tråde til debatten om social dumping og lignende, hvilket imidlertid er helt fejlmarcheret i forhold til vilkårene i Bornholmerflyet.dk / DAT. Derfor vil vi gerne oplyse følgende fakta omkring ansættelsesvilkårene for vore piloter og kabineansatte.

Alle vore fastansatte piloter og kabineansatte er ansat på enslydende standardkontrakter og på funktionærlignende vilkår, herunder naturligvis feriepenge, løn under sygdom, diæter (både skattepligtige og skattefrie), obligatorisk pensionsordning, sundhedsforsikring, og andre personalegoder. Vi følger pensionssatserne fra industriens Pension, p.t. 12 % (8+4).

Helt faktuelt har vi dag 73 fastansatte piloter (56 danske, 16 svenske og 1 tysk). Derudover har vi tilknyttet 2 freelancere og 3 kontraktansatte. Gennemsnitlønnen inklusive feriepenge, pension og diæter udgjorde i 2013 783.000 DKK for kaptajner og 420.000 DKK for styrmænd.

Tilsvarende har vi i dag 85 kabineansatte inklusiv sæsonansatte (66 danske og 19 svenske). Derudover har vi tilknyttet 2 freelancere og ingen kontraktansatte. Gennemsnitlønnen inklusive feriepenge, pension og diæter udgjorde i 2013 402.000 DKK for kabinechefer og 301.000 DKK for menige kabineansatte.

I september sidste år var der aftalt møde med FPU, men dette blev aflyst med kort varsel fra FPU’s side. Seneste dialog var i april måned indtil vi for godt en uge siden atter blev kontaktet af FPU. Vi har ikke selv kontaktet FPU.