Forsinket bagage

Kære Bornholmerflyet/DAT kunde.

På vegne af Bornholmerflyet/Danish Air Transport A/S beklager vi, at din bagage ikke er kommet frem sammen med dig. Vore samarbejdspartnere i lufthavnen vil hjælpe dig med at udfylde en rapport vedrørende mistet bagage, og vi vil alle gøre vores yderste for at lokalisere din bagage og hurtigst muligt bringe den til dig.

Det vil hjælpe os, hvis du kan beskrive bagagen så detaljeret som muligt – specielle kendetegn og logoer kan hjælpe os i eftersøgningen. Det hænder at bagagetag og navneskilt forsvinder, så hvis der er nogen særlige kendetegn i bagagen, for eksempel en bog, en speciel genstand – kort sagt noget som skiller sig ud fra almindeligt bagageindhold, så vil dette give os mulighed for hurtigere identificering.

Vi gør opmærksom på, at Bornholmerflyet/DAT ikke er ansvarlig for skade og tab af genstande, som det ikke tillades at medbringe som indchecket bagage. Dette kan være skrøbelige genstande, let fordærvelige varer, værdifulde genstande som f.eks. bærbare computere, smykker, pas, sikkerhedsdokumenter, medicin, kontanter og nøgler etc. Endvidere gør vi opmærksom på, at Bornholmerflyet/DATs erstatningsansvar er begrænset i henhold til gældende nationale og internationale love og bestemmelser for indchecket bagage. Bagagen skal være savnet i mindst 21 dage, før den kan anses som mistet. Skaderapport, flybillet/rejsebevis, bagagekvittering og et billede af den beskadigede bagage skal sendes samlet i én mail til Bornholmerflyet/DAT.

Bornholmerflyet/DAT har følgende satser vi opererer med som såkaldt first need-kompensation:

Nuværende satser (pr. 1. september 2015):

Udrejse
* indtil 24 timer: ingen kompensation
* 1-2 døgn: DKK 300
* 2+ døgn: DKK 600

Dette beløb bliver ikke udbetalt hos vore samarbejdspartnere, men kun ved skriftlig henvendelse til Bornholmerflyet/DAT.

Hjemrejse
Forsinket bagage på hjemrejsen udløser ikke kompensation.

Vi beklager, at vore samarbejdspartnere ikke kan holde dig kontinuerligt opdateret, men de vil kontakte dig så snart din bagage er fundet, så levering kan aftales. I enkelte tilfælde må kunden selv hente bagagen. Hvis dit tilfælde er af denne art, vil vores repræsentant forklare dig årsagen til dette.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, beder vi dig tage kontakt med Bornholmerflyet/DAT Danish Air Transport A/S, Lufthavnvej 4, 6580 Vamdrup, Danmark. Du kan også sende en email til klage@dat.dk, eller kontakte din lokale lufthavn.

Vi skal endnu en gang beklage, at din bagage er forsinket. Vi og vore samarbejdspartnere vil gøre alt , hvad vi kan, for at den kan blive fundet snarest muligt.

Gå tilbage