Bornholmerflyet sponsorater

Hvad støtter vi

Bornholmerflyet/DATs sponsorater er ofte forbundet med idræt og kultur.

Hvad støtter vi med

Som udgangspunkt giver Bornholmerflyet/DAT kun sponsorater i form af flybilletter til Bornholm/København ruten.

Udvælgelsesprocessen

I vores sponsorudvalg tager vi hvert år, i henholdsvis maj og november, stilling til hvilke formål vi støtter.
Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere den på næstkommende udvalgsmøde. Herefter vil du modtage et skriftligt svar inden for 2 uger. Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til marketing@dat.dk.

Hvordan søges der

Hvis du ønsker at ansøge om et sponsorat hos Bornholmerflyet/DAT, skal du udfylde nedenstående formular. Det er et krav, at ansøgeren beskriver, hvorfor Bornholmerflyet/DAT netop skal sponsorere dig og hvilke muligheder du/I har for at vise, at vi er jeres sponsor.

Betingelser for sponsoratet

Modtagere af sponsorater skal stille sig til rådighed for Bornholmerflyet/DAT efter nærmere aftale.
F.eks.:

  • hjælpe med uddeling af flyers og andet reklamemateriale i rimeligt omfang
  • benytte tøj med reklamer for Bornholmerflyet/DAT
  • lade sig fotografere til offentliggørelse af sponsoratet
  • deltage aktivt i PR for Bornholmerflyet/DAT
  • optræde som en god og værdig ambassadør for Bornholmerflyet/DAT

Aftalen

Alle aftaler er tidsbegrænsede og fastlagte. De skal bekræftes skriftligt for at være gyldige. Bornholmerflyet/DAT kan aldrig drages til ansvar eller på anden måde gøres til genstand for erstatning i forbindelse med en sponsoraftale. Bornholmerflyet/DAT kan opsige aftalen med 30 dages varsel, eller hvis betingelserne, som beskrevet ovenfor, ikke opfyldes.

Ansøgningsskema

For at komme i betragtning til et sponsorat udfyldes nedenstående ansøgningsskema:

Navn på ansøger:*

 

Kontaktperson navn:*

Kontaktperson e-mail:*

Kontaktperson telefon:*

 

Ønsket antal billetter:*

 

Formålet med sponsoratet:*

Information om klub/forening og om det arrangement, der ønskes sponsoreret:*

Forventet udbytte for Bornholmerflyet.dk/DAT - hvordan vil du eksponere os?*

Søges der om støtte fra andre, angives disse her: